O mě

Fotografii se se od roku 2009 věnuji profesionálně na plný úvazek. Mé portfolio služeb zahrnuje fotoreportáže, svatby, firemní akce, školní foto a ateliérové fotografování. Jo, a taky jsem trochu spisovatel...

Více o mé práci na

Můj etický kodex fotografa přírody.

1. Vím, co fotím.
Před návštěvou lokality se seznamuji s biologií a etologií druhu, který mám zájem fotografovat. Zvyšuji tím i mé šance na pořízení kvalitní fotografie.

2. Neprovádím žádné úpravy kolem hnízd, a tím neulehčuji predátorům jejich lov. Neupravuji ani pozorovací stanoviště.

3. Nezveřejňuji lokality s výskytem vzácného druhu, a to ani kolegům fotografům.

4. Nepoužívám žádné vábničky, balabány ani vnadění pomocí potravy.

5. Nezasahuji do přirozených dějů v přírodě. Pouze v případě zranění zvířete vinou lidské činnosti kontaktuji nejbližší záchranné centrum.

6. Spolupracuji na ochraně přírody. Pozorování vkládám do příslušných databází odborných společností. Porušování zákonů a nařízení ochrany přírody komunikuji s příslušnými úřady.

7. Nesnažím se o fotografii za každou cenu. Nerušené hnízdění (vyvádění mláďat) fotografovaných zvířat má vždy přednost.

 

Facebook
Facebook