Volavka bílá

Platí přímá úměrnost čím smrdutější močál, tím krásnější ptáci? Ladnost a krása volavky bílé naznačuje, že by to tak mohlo být. Podle příručky pana Svenssona je právě mělká bahnitá voda s ostrůvky z trsů bažinné vegetace pro bílou volavku to pravé ořechové.  Volavky jsou plaší ptáci a s focením zblízka dělají drahoty. Takže plížením křovím, rákosím a bahnem vpřed a doufat, že mě neuvidí a nepláchne. Z radosti nad povedeným záběrem lovícího ptáka jsem přestal být opatrný a vzápětí jsem byl potrestán ponořením pravé nohy po koleno do páchnoucího bahna (a holínky si v pohodě hověly v kufru auta…).

 

Lovící hejno kormoránů velkých a volavek bílých

Pozorování, léto 2018

Setkání s volavkou popelavou

Fotogalerie